SSVS sa sportistaima u poseti OKS

>>> Posted -28/12/2019

Na poziv predsednika OKS G-dina Božidara Maljkovića sportisti SSVS posetili su OKS. U srdačnom razgovoru predsednik OKS G-dina Božidara Maljkovića upoznao se sa sportistima i sa detaljima priprema koje su održane u Rusiji a koje su održane pod pokroviteljstvom OKS. Sportisti i treneri predstavili su i svoje planove za naredne sezone i u razgovoru sa predsednikom dobili obećanja da će OKS stajati iza sportista i da će i ubuduće pomagati. Naši mladi sportisti i SSVS bili su veoma počastvovani posetom OKS i predsedniku OKS G-dina Božidara Maljkovića, a razgovaralo se i o svim problemima rada SSVS a posebno o trenažnom delu gde je G-dina Božidara Maljkovića ponudio svoju pomoć i pomoć OKS.