Kalendar takmičenja 2020

TERMIN

TAKMIČENJE-PRIPREME

MESTO

discipline

KATEGORIJE

Januar 25-26

Liga Srbije (3 kola)

Beograd

1m,3m,T

BAS

Januar 25-26

Liga Beograda (3 kola 1-3)

Beograd

1m,3m,T

CDE

Februar 7-9

AA Graz 2.kolo

Grac

1m,3m

ABCDE

29.02-01.03

Prvenstvo Srbije

Beograd

sve

ABCDE

Mart 20-22

Međunarodni miting

Budimpešta

??

A,B,?

Mart 28-29.

Prvenstvo Srbije

Beograd

sve

S

April 3-5

18.Trofej Beograda

Beograd

1m,3m,T

ABCDE

April 23-26

Međunarodni miting

Drezden

sve

A,B

Maj 1-3

Alpe Adrija 3.kolo

Zadar

1m,3m

ABCDE

Maj 18-24.

Evropsko seniorsko

Budimpešta

sve

S

Maj 29-31.

Balkansko Prvenstvo

Beograd

sve

ABC

Jun 18-21

Zagreb diving meet + AA

Zagreb

1m,3m,S3m

SABC

Jun 11-14

Međunarodni miting

Grac

1m,3m,T

A,B,C

Jun 30.-Jul 5.

Evropsko juniorsko prvenstvo

Edinburg

sve

A,B

Jul 23-26.

Hrvatsko otvoreno

Rijeka

sve

ABCD

Jul 14-19

COMEN Cup

Rim

sve

DCB

Jul 14-17

Sofia Diving Cup

Sofia

1m,3m,T

SABCDE

Oktobar-novembar

Liga Beograda, Srb (3 kola 4-6)

Beograd

1m,3m,T

CDE

1-4.novembar

Međunarodni miting

Lund ili Ahen

1m,3m,T

SABCDCB

Novembar

Prvenstvo Beograda

Beograd

1m,3m,T

ABCDE

Nov 29- Dec 6.

Svetsko juniorsko

Kijev

sve

A,B