FINA Diving Certification Schools for Judges 2018., Ajdhoven, HOL

>>> Posted - 09/12/2018

Predstavnici našeg saveza Vukan Vuletić i Snežana Žugić ucestvovali su na sudijskom seminaru svetske federacije u Ajdhovenu, HOL od 07-09.12.2018.

Uz prisustvo velikog broja zemalja i sudija naši predstavnici uspešno su prošli predavanja i testiranja za listu sudija FINA svetske federacije.

Sve promene u pravilima kao i preporuke za suđenje sa seminara biće prezentovane kroz sudijsku organizacije SSVS i prenete na sve naše sudije što će omogućiti kvalitetnija takmičenja i pripremu naših sportista za međunarodna takmičenja.