Javne nabavke

 

JAVNA NABAVKA 2015 - USLUGA IZNAJMLJIVANJA BAZENA ZA POTREBA SSVS 2015.

Download

- ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA USLUGU IZNAJMLJIVANJA BAZENA ZA POTREBA SSVS 2015.

Download

- OBAVEŠTENJE O ZAKLUČENJU UGOVORA ZA USLUGU IZNAJMLJIVANJA BAZENA ZA POTREBA SSVS 2015.

Download