Javne nabavke

 

JAVNA NABAVKA 2015 - USLUGA IZNAJMLJIVANJA BAZENA ZA POTREBA SSVS 2015.

Download

- ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA USLUGU IZNAJMLJIVANJA BAZENA ZA POTREBA SSVS 2015.

Download

- OBAVEŠTENJE O ZAKLUČENJU UGOVORA ZA USLUGU IZNAJMLJIVANJA BAZENA ZA POTREBA SSVS 2015.

Download

PLAN JAVNIH NABAVKI 2020 -SSVS

Download

POZIV JAVNA NABAVKA 2020 -SSVS

Download

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA 2020 -SSVS

Download

POZIV JAVNA NABAVKA smeštaj 2020 -SSVS

Download

KONKURSNA DOKUMENTACIJA smeštaj JAVNA NABAVKA 2020 -SSVS

Download

Poziv za žreb 2020 - smeštaj

Download

Poziv za žreb 2020 - putovanje avio

Download

Odluka 2020 - smeštaj

Download

Odluka 2020 - putovanje avio

Download

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru 2020 - smeštaj

Download

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru 2020 - putovanje avio

Download